Đối tác & Khách hàng
Thông tin liên hệ

Mediconsult Việt Nam:

Công ty LD TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam

(100/GP-HN)

66 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

E-mail: info@mediconsultvn.com.vn

Tel: (+844) 39350 887 / 8

Fax: (+844) 39350 889

Hoặc có thể liên hệ trực tuyến với chúng tôi theo mẫu dưới đây:

 

Họ và tên:*

Tiêu đề gửi:

Địa chỉ:

Địa chỉ mail:*

Điện thoại:*

Nội dung liên hệ: