Đối tác & Khách hàng
Lịch sử phát triển

Mediconsult Planning & Consulting Services Sdn Bhd là một tập đoàn chuyên gia tư vấn độc lập & giàu kinh nghiệm. Được thành lập năm 1993, Mediconsult đã đạt được danh tiếng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn, góp phần vào thành công của khách hàng thông qua hệ thống giải pháp thống nhất và hiệu quả. 

 

Vào năm 2001, Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam được thành lập tại Hà Nội - Việt Nam. Công ty được thành lập là sự nỗ lực rất lớn của của ban lãnh đạo Công ty Mediconsult tại Malaysia & Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động Công ty Mediconsult Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và phát triển. Đến nay, Chúng tôi đã có nhiều quan hệ hợp tác thành công với các tổ chức tài trợ công và tư nhân trong nước và quốc tế.

Các thông tin giới thiệu khác