Tư vấn đấu thầu mua sắm

Tư vấn đấu thầu trong nước

 

Tư vấn đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc và vật tư tiêu hao ngành y tế;

 

Tư vấn đấu thầu thiết kế và lắp đặt hệ thống khí y tế; hệ thống xử lý nước, rác thải y tế;

 

Tư vấn đấu thầu cung cấp hệ thống phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin phục vụ quản lý bệnh viện, quản lý hình ảnh y tế, quản lý phòng xét nghiệm;

 

Tư vấn quy trình thủ tục chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp cho các đơn vị y tế trong cả nước.

 

 

Tư vấn đấu thầu quốc tế tại Việt Nam

 

Tư vấn đấu thầu cho các tổ chức quốc tế có dự án tại Việt Nam (Một số tổ chức quốc tế đã hợp tác cùng công ty Mediconsult như:  World Bank, ADB, JICA, KFW, The Atlantic Philanthrophies,...).