Đối tác & Khách hàng
Danh sách dự án
Đánh giá xây dựng Chương trình Y tế Hỗ trợ các bệnh viện do Ngân hàng Tái thiết Đức hỗ trợ (KfW giai đoạn 1)
#

Đánh giá xây dựng Chương trình Y tế Hỗ trợ các bệnh viện do Ngân hàng Tái thiết Đức hỗ trợ.
Xem chi tiết...


Đánh giá xây dựng Chương trình Y tế Hỗ trợ các bệnh viện do Ngân hành Tái thiết Đức hỗ trợ (KfW giai đoạn 2)
#

Đánh giá xây dựng Chương trình Y tế Hỗ trợ các bệnh viện do Ngân hành Tái thiết Đức hỗ trợ.
Xem chi tiết...


Nghiên cứu trên phạm vi 64 tỉnh/thành về chi tiêu y tế tại các tỉnh nghèo của Việt Nam
#

Nghiên cứu trên phạm vi 64 tỉnh/thành về chi tiêu y tế tại các tỉnh nghèo của Việt Nam.
Xem chi tiết...


Viết báo cáo nghiên cứu khả thi phát triển dự án hỗ trợ y tế khu vực sông Mê Kông
#

Viết báo cáo nghiên cứu khả thi phát triển dự án hỗ trợ y tế khu vực sông Mê Kông.
Xem chi tiết...


Chương trình Y tế Hỗ trợ Bệnh viện, KfW giai đoạn 1 (05 bệnh viện đa khoa tỉnh)
#

Cơ quan tư vấn về mua sắm và quản lý bệnh viện cho Chương trình Y tế Hỗ trợ Bệnh viện, KfW giai đoạn 1 (05 bệnh viện đa khoa tỉnh)
Xem chi tiết...


Tư vấn mua sắm và quản lý bệnh viện cho Chương trình Y tế Hỗ trợ bệnh viện, KfW giai đoạn II
#

Cơ quan tư vấn trong nước phụ trách hợp phần đào tạo và các biện pháp hỗ trợ đi kèm; Tư vấn mua sắm và quản lý bệnh viện cho Chương trình Y tế Hỗ trợ bệnh viện, KfW giai đoạn II (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Sơn La, Bình Phước và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng)
Xem chi tiết...