Đối tác & Khách hàng
Danh sách dự án
Tư vấn thiết kế công trình Bệnh viện 103
#

Thiết kế công trình Bệnh viện 103
Xem chi tiết...


Dự án Nâng cấp các cơ sở vật chất cho 5 bệnh viện thuộc Bộ Công An
#

Đơn vị tư vấn trong nước cho AME International GmbH, Cộng hòa Áo trong Dự án Nâng cấp các cơ sở vật chất cho 5 bệnh viện thuộc Bộ Công An. Điều phối và thực hiện: - Hỗ trợ điều phối các hoạt động tiền lắp đặt - Giám sát lắp đặt và lắp đặt thiết bị - Nghiệm thu thiết bị, đào tạo người sử dụng - Thực hiện trách nhiệm bảo hành và quản lý công tác...
Xem chi tiết...


Dự án Hỗ trợ mua sắm đầu thầu trang thiết bị Bệnh viện Việt Đức
#

Đơn vị tư vấn trong nước cho Dự án Hỗ trợ mua sắm đầu thầu trang thiết bị Bệnh viện Việt Đức, sử dụng nguồn vốn của Chính phủ Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW: (i) Xây dựng cấu hình kỹ thuật trang thiết bị, (ii) Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu và điều phối quá trình xét thầu, (iii) Lập báo cáo xét thầu và đề xuất trao Hợp đồng.
Xem chi tiết...


Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khu điều trị trung tâm - Bệnh viện 354
#

Tư vấn đấu thầu mua sắm cho Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện 354, bao gồm: (i) Đánh giá nhu cầu trang thiết bị y tế, (ii) Lên kế hoạch trang thiết bị y tế, (iii) Xây dựng cấu hình trang thiết bị, (iv) Chuẩn bị Hồ sơ mời thầu, (v) Chuẩn bị báo cáo đánh giá xét thầu và đề xuất trao Hợp đồng, (vi) Giám sát lắp đặt và bảo dưỡng trang...
Xem chi tiết...


Đầu tư trang thiết bị y tế Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
#

Tư vấn lập dự án và đấu thầu mua sắm cho Dự án "Đầu tư trang thiết bị y tế Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội"
Xem chi tiết...