Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Tư vấn thiết kế công trình Bệnh viện 103

Việt Nam 2014

Tư vấn thiết kế công trình Bệnh viện 103

Khách hàng

Bệnh viện 103

Phạm vi công việc

Đơn vị tư vấn thiết kế:

- Thiết kế công trình xây dựng Bệnh viện 103

Hình ảnh đại diện

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!