Đối tác & Khách hàng
Thành tựu » Chi tiết dự án
Tư vấn mua sắm và quản lý bệnh viện cho Chương trình Y tế Hỗ trợ bệnh viện, KfW giai đoạn II

Nhà tài trợ: Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW (EPOS/KFW)

Đơn vị thụ hưởng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Sơn La, Bình Phước và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Thời gian khởi động: 09/2004 

Thời gian kết thúc: 12/2009

Tổng chi phí dự án: 6.5 triệu Euro