Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án Hỗ trợ Hệ thống Y tế Dự phòng

Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á

Đơn vị thụ hưởng: 47 tỉnh thành tại Việt Nam

Thời gian khởi động: 04/2008

Thời gian kết thúc: 2011

Tổng chi phí dự án: 47 triệu USD

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!