Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án hỗ trợ bệnh viện đa khoa các tỉnh: Ninh Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng và Cần Thơ từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Ý

Nhà tài trợ: Chính phủ Ý

Đơn vị thụ hưởng: Các tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng và Cần Thơ

Thời gian khởi động: 2008

Thời gian kết thúc: 2010

Tổng chi phí dự án: 08 triệu Euro

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!