Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án đầu tư trang thiết bị Bệnh viện Mắt Hà Nội

Nhà tài trợ: Sở Y tế Hà Nội

Đơn vị thụ hưởng: Bệnh viện Mắt Hà Nội

Thời gian khởi động: 2012

Thời gian kết thúc: 2012

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!