Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Đơn vị tư vấn trong nước hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tiến hành nghiên cứu về thực trạng cơ sở vật chất, năng lực bảo hành bảo trì trang thiết bị y tế của các bệnh viện trên phạm vi toàn quốc

Chủ đầu tư:  Lux Development & WHO

Đơn vị thụ hưởng: 70 Bệnh viện tại Việt Nam

Thời gian khởi động: 02/2008 

Thời gian kết thúc: 05/2008 

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!