Đối tác & Khách hàng
Thành tựu » Chi tiết dự án
Chương trình Y tế Hỗ trợ Bệnh viện, KfW giai đoạn 1 (05 bệnh viện đa khoa tỉnh)

Nhà tài trợ: Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW (EPOS/KFW)

Đơn vị thụ hưởng: 05 bệnh viện tỉnh tại Việt Nam

Thời gian khởi động: 09/2004 

Thời gian kết thúc: 09/2008

Tổng chi phí dự án: 10 triệu Euro